Hliníkové stožiare verejného osvetlenia


Hliníkové stĺpy osvetlenia majú mnoho predností:
1. Hliník je trikrát ľahší ako oceľ.
Podmieňuje to možnosť ušetriť pri inštalácii stĺpov osvetlenia spojených medzi iným s:
- Absentujúcou potrebou použiť ťažké zariadenie,
- Lacnejším a jednoduchším transportom,
- Rýchlejšou inštaláciou hliníkového stĺpu,

2. 100% recyklovateľnosť
- Hliník je charakteristický možnosťou rýchleho zužitkovania odpadu a získania časti nákladov.
- Surovinou na výrobu hliníkových stĺpov je z veľkej časti hliník pochádzajúci z recyklácie.

3. Trvácnosť hliníka - Stĺpy osvetlenia sú pripravené byť vystavované nepriaznivým vplyvom atmosférických činiteľov.
Použitie hliníka ako základného činiteľa na konštrukciu stĺpa umožňuje minimalizáciu týchto vplyvov.
- Hliník má tendenciu vytvárať si na vonkajšej štruktúre ochrannú vrstvu,
- Nevyžaduje si ochrannú vrstvu (zinkovanie, maľovanie) ako v prípade oceľových stĺpov.

4. Dostupnosť rôznych podôb povrchovej úpravy hliníka:
- Štandardom je kefovanie hliníkových stĺpov
- Stĺpy môžu byť natierané ľubovoľnou farbou z palety RAL,
- Stĺpy môžu byť rovnako eloxované na prirodzene striebornú farbu.

Montážne informácie: Návod 1, Návod 2,

Neoma SKKónické stĺpy osvetlenia s dolnou časťou zapustenou do zeme.

Hliníkové kužeľovité stĺpy osvetlenia s časťou zakopanou do zeme sú určené na osvetlenie otvorených terénov, sídliskových ciest, peších trás, parkov, priestranstiev a parkovísk. Prispôsobené svietidlám OCP (odporúčaná redukcia 60/48[mm] alebo SL a WLS vyrobených ES – System. Vnútro stĺpa je posilnené lištou umožňujúcou inštaláciu elektrického konektora a uzemnenia (matica M8). Inštaláciu lišty umožňuje slobodný výber rozličných upínacích šrúb konektora (2xM6x16).
Neoma SKKónické stĺpy osvetlenia s podstavcom vmontovateľným do základov.

Hliníkové kužeľovité stĺpy osvetlenia s podstavcom vmontovateľným do základov. Sú určené na osvetľovanie otvorených terénov, sídliskových ciest, peších trás, parkov, priestranstiev a parkovísk. Prispôsobené svietidlám OCP ( odporúčaná redukcia 60/48[mm] alebo SL a WLS vyrobených ES – System. Vnútro stĺpa je posilnené lištou umožňujúcou inštaláciu elektrického konektora a uzemnenia (matica M8). Inštaláciu lišty umožňuje slobodný výber rozličných upínacích šrúb konektora (2xM6x16).

Ceny posielame na vyžiadanie.
Kontaktuje nás prosím na uvedených kontaktoch: Kontakt