Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri
Okresný súd PREŠOV, odd. sro, vl. 16142/P

IČO: 36504939
DIČ: 2021992731
IČ DPH: SK 2021992731

Adresa: Karpatská 3256/15 , 05801 Poprad
Bankové spojenie: TATRABANKA, a.s.
Číslo účtu: 2626032978/1100

tel./fax: +421 52 772 34 00
MT: +421 908 405 845
+421 918 494 092

e-mail (obchod): obchod@neomask.eu
e-mail (reklama): reklama@neomask.eu
e-mail: neomask@neomask.eu